top of page

התזה ושיקום בטון


שיקום בטון
שיקום בטון הוא תחום מורכב ומעטים מנוסים ופועלים בתחום. גם עבודה טיפוסית ופשוטה יחסית של שיקום יציקת בטון יש לבצע במדויק על פי המפרט הטכני שכן כשל קטן באחד משלבי העבודה מוביל בדרך כלל לכשל כללי של כל התיקון ולקיצור משמעותי באורך החיים של השיקום, דבר שלכשעצמו מחטיא לגמרי את מטרתו. 
 

עבודת שיקום טיפוסית מתבצעת לרוב על פי השלבים הבאים:
 

בתחילת העבודות מסירים באמצעים מכנים את כל שכבות הבטונים הרופפות ואת כל המקומות בהם קיים חשש לחללים או לתקיפת חלודה.
 

לאחר גילוי ברזלי זיון פגומים או חלודים מסתתים את הבטון סביב כל הקף הברזלים באמצעות פטיש ואיזמל או פטישון חשמלי.
 

בשלב הבא מסירים את החלודה ע"י נייר זכוכית, מכל היקפו של ברזל הזיון.
 

לאחר מכן מצפים את הברזלים בשתי שכבות של חומר מגן נגד חלודה. החומר (בד"כ על בסיס אפוקסי) משמש גם כשכבת קישור והדבקה בין הבטון הישן לחומר התיקונים הצמנטי שיבוא אחריו.
 

השלב הבא לאחריו הנו יישום של שכבת יסוד צימנטית (על גבי משטחים ללא ברזלי-זיון ) שמשמשת גם היא כשכבת הדבקה לחומר השיקום.
שכבה זו ושכבת התיקון עצמו מיושמים בשיטת "רטוב-על-רטוב" כך שתושג הדבקות מקסימאלית בין החומרים / השכבות.לבסוף מיושם חומר השיקום על גבי האזור המשוקם.

ישנם מספר חברות היום בארץ אשר משווקות חומרים לשיקום בטונים אך המובילה שבהן היא חברת SIKA אשר מיוצגת בישראל ע"י חברת "גילאר"

bottom of page