פוליאוריאה כמערכת הגנה מפני קורזיה

ושוב הודות לשילוב תכונותיה הפיזקאליות של הפוליאוריאה נחשב לקפיצת דרך טכנולוגית גם בהקשר להגנה מפני קורוזיה. פרויקטים גם בארץ וגם בעולם הוכיחו כי פוליאוריאה מקנה הגנה קורוזיבית מעולה כולל מניעת זחילת קורוזיה מתחת לציפוים גם במקרים של פגיעות מכניות.

בסרטונים הבאים תמצאו מספר עבודות לדוגמה שענפ השתמשה בפוליאוריאה כמערכת להגנה מפני קורוזיה.