top of page

תקנון האתר:

הכניסה לאתר, קריאת המידע והשימוש במידע הכלול באתר מהווה הסכמה לתנאים המוגדרים בתקנון אתר זה ובתנאי השימוש שלו.

הניסוח של תקנון האתר מובא בלשון זכר, אך תוכן התקנון מיועד לשני המינים ולכל ישות משפטית.

המידע המופיע באתר, כולל סימנים ושמות, הינו רכושה הבלעדי ומוגן בזכויות קניין רוחני של מפעילת האתר והחברה.

אין בכך כדי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר דרך הסכמים בין הצדדים.

לשון התכנים והמידע המוצגים באתר לרבות תיאורי שירותים ומנוסחת לשם הנוחיות בלשון זכר בלבד אך הינה מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

אבטחת מידע ופרטיות:

חברת ע.נ.פ, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הגולשים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.


• כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת ע.נ.פ או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה ע.נ.פ. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה בכל רגע נתון

פרטיות
bottom of page