איטום בריכת כיבוי אש במערכת פוליאוריאה

פוליאוריאה באגן התעכלות במתקן טיהור שפכים

איטום בריכות כיבוי אש במערכת פוליאוריה