top of page

איטום מאגרי מים ושפכים

איטום בריכות ומאגרי מים כולל אישור מכון התקנים הישראלי למגע עם מי שתייה. הודות לשילוב הייחודי של התכונות הפיזיקאליות של הפוליאוריאה (עמידות כימית מצד אחד וגמישות מנגד) זו מתאימה לאיטום תעשייתי: בריכות שפכים, תחנות שאיבה, שוחות ביוב, מאצרות ועוד.

bottom of page