top of page

מהי פוליאוריאה

מה פוליאראה
מהי פוליאוריאה

הפוליאוריאה היא משפחה של ציפוים אשר נתפסת בעולם כולו כדור הבא בציפוים. הפוליאוריאה מיועדת לכל מקום אשר בו נדרשת הגנה מפני שחיקה, הגנה מפני קורוזיה, הגנה כימים ואיטומים מיוחדים.

אז מה מקנה לפוליאוריאה את התואר היומרני משהו "הדור הבא בעולם הציפויים"?

עולם הציפויים מתחלקת ל-2 קבוצות עיקריות: 
מצד אחד ציפוים הגנתיים ומצד שני ציפוים אלסטומרים (קרי חומרי איטום). הציפויים ההגנתיים בדרך כלל מאופייניים בתכונות פיזיקאליות מעולות אבל ללא גמישות ולכן קיימת סבירות גבוהה לסדיקה במאמצים הכי קטנים אשר יופעלו על הציפוי.

מנגד הציפוים - האלסטומרים בעלי גמישות, כושר התארכות ומכאן בעלי יכולות גישור על פני סדיקה ולכן מוגדרים כחומרים איטום אבל בדרך כלל אלה בעלי תכונות פיזיקאליות נמוכות. (עמידות בפני שחיקה, קריעה וכימיקלים נמוכה).

 

הפוליאוריאה היא החומר היחידי אשר נהנה מכל העולמות: מצד אחד היא חומר חזק במיוחד, עמידה בשחיקה, בכימיקלים ונגיפה אבל גם גמישה קרי בעלת יכולות גישור על פני סדיקה ולכן הפוליאוריאה היחידה שגם עונה על הקריטריון של חומר הגנתי וגם על הקריטריון של חומר איטומי.

בנוסף לכתוב, לפוליאריאה תכונה נוספת אשר מבדלת אותה משאר הציפוים והיא העובדה כי היא מייושמת בהתזה חמה ומשמעות הדבר שהחומר מתייבש בשניות. מיד בסיום העבודה ניתן ללכת עליו, למלא מים וכדומה.

bottom of page