top of page

איטום שלילי בהזרקות

ע.נ.פ מספקת שירותי איטום שלילי בהזרקות תוך כדי שימוש בחומרים מתקדמים לעצירה ומניעת חדירת מים לקומות תחתונות, מקלטים, מרתפים ועוד.

 

הזרקות:

ע.נ.פ עוסק באיטום שלילי ללא חפירות חיצוניות בשיטה של הזרקת חומרים פוליאוריטנים מבית היוצר של חברת SPETEC - בלגיה. חומר דו קומפוננטי זה מוזרק לסדקים בבטון וכאשר זה בא במגע עם מים נוצרת תגובה כימית אשר גורמת לו להתנפח לאורך הסדק. פעולה זו למעשה "סותמת" את הסדקים ועל ידי כך מונעת חדירת מים לתוך המבנה.

אנשי הצוות שמבצעים את ההזרקות עברו את הכשרתם בגרמניה ובלגיה ובעלי תעודות הכשרה מיצרן החומרים ובעלי ניסיון רב בתחום. (תעודה מצורפת להלן).
ההזרקות מתאימות לכל מקום בהם קיימת חדירת מי תהום או מי גשמים: מרתפים, חניונים, מקלטים, פירי מעליות ועוד.

ע.נ.פ מספקת שירותי איטום שלילי בהזרקות תוך כדי שימוש בחומרים מתקדמים לעצירה ומניעת חדירת מים לקומות תחתונות, מקלטים, מרתפים ועוד.

bottom of page