top of page

הרצאה: "פוליאוריאה מהי?"

בסרטון זה תוכלו להקשיב להרצאתו של מנכ"ל ע.נ.פ על "מהי פוליאוריאה"
יגאל משמש כדרך קבע כמרצה אורח בכנסים מקצועיים וסדנאות מקצועיות. הרצאה זו התקיימה  בכנס האיטום השנתי אשר נערך בכפר המכביה בשנת 2013.
בכנס זה יגאל הוזמן להרצות על פוליאוריאה מהי.

bottom of page