December 21, 2017

December 21, 2017

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

חידוש מערכות צבע בעולם הספנות

 

הכנת שטח לפני חידוש מערכות צבע ואנטי פאולינג בספינות הינו הכרחי למטרת אורך חיים ארוך של מערכת הצבע. כיום עושים את הניקוי ע"י התזת חומר שחיקה המוכר כ"ניקוי חול" . לניקוי חול יתרונות רבים אך גם חסרונות:

 • יצירת אבק רב הפוגע בעובדים ובסביבה

 • יצירת פוסלת רבה של החול המשומש

 • תפוקה יומית יחסית קטנה לכל מערכת ( 70-120 מ"ר ביום)

 

לאומת זאת שימוש ב UHP פותר חלק נכבד מחסרונות ניקוי החול:

 • אין אבק בזמן העבודה

 • 90% פחות פסולת לפינוי.

 • מסיר כלורידים ומזהמים הפוגעים באיכות הצבע

 • במערכות אוטומטיות ניתן להגיע לתפוקות של עד 800 מ"ר ביום (הוזלה משמעותית בזמני ביצוע ומכאן בעלות ההספנה)

 • כל יצרני הצבע המובילים בעולם מכירים בהכנה זו כהנה מקובלת ואף יש תקינה מסודרת גם כתקינה משולבת של מארגון ה SSPC וNACE וגם ה NSRP (ארגון המספנות העולמי, פנאל הכנת השטח לציפויים)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

powered by Ymedia agency