December 21, 2017

December 21, 2017

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

פרויקט שיקום בריכת/מגדל המים "זקף" בציפוי פוליאוריאה

ברשות "מי נע", תאגיד המים של העיר נצרת, בריכת מים המספקת את מי השתייה לשכונת הר יונה. בריכת המים בנויה מלוחות מתכת מתוברגות. הבריכה למעשה גליל ברוחב 3 מטר אשר מתנשא אל על 20 מטר. הבריכה הייתה במצב קורוזיה מתקדמת ואף גג המיכל היה רקוב עד כדי היווצרות חורים אשר נוצרו בעקבות עיכול מלא של המתכת ע"י הקורוזיה.

 

המזמין חיפש פתרון לשיקום הבריכה/המגדל. הפתרון היה חייב לגלם בתוכו מערכת ציפוי אשר תתנן מענה בשלוש רמות עיקריות: איטום, הגנה קורוזיבית ועיבוי עובי דופן המיכל. הפוליאוריאה הינה החומר היחידי אשר יכול לתת מענה

 

 

                              אחרי                                                                               לפני

 

 

לכל אותם דרישות מקדימות שהמזמין דרש מהציפוי המיועד.

 

כמתחייב בחוק, תאגיד המים הוציא הודעה לעיתונות כי ע.נ.פ ציפוים ועבודות הנדסיות בע"מ הינה החברה אשר נבחרה לביצוע העבודה ללא מכרז וזאת על פי הכישורים המקצועיים. לאחר שלא קם מתנגד ע.נ.פ הייתה הזכיינית לביצוע הפרויקט.

 

במסגרת עבודת השיקום ע.נ.פ גם לקחה תחת חסותה את פירוק הגג הרקוב, ייצור גג על פי תוכנית והרכבתו מחדש.

 

 

 

 

מפרט הטכני לפנים הבריכה:

 1. ניקוי אברסיבי להסרת נקודות קורוזיה ושכבות צבע רופפות.

 2. יישום שכבת יסוד אפוקסי מסוג סולקוט אלומיניום.

 3. התזת פוליאוריאה אשר מאושרת למי שתייה (מכון תקנים ישראלי) בעובי ממוצע 1700 מיקרון. באזור הברגים עובי הציפוי היה מעל 3000 מיקרון בכדי לקבל קפסולציה מלאה מעל הברגים.

 4. אבטחת איכות: מיד בסיום ההתזה, כיאה לפוליאוריאה, בוצעה בדיקת עובי יבש ובדיקת רציפות חשמלית במתח של 6000 V.

 

 

מפרט חוץ:

 1. ניקוי אברסיבי לרמת ניקוי 2.5   SA

 2. יישום שכבת יסוד ראשונה: אפוקסי עשיר אבץ.

 3. יישום שכבת יסוד שנייה:  אפוקסי מסוג סולקוט אלומיניום.

 4. שכבה עליונה: פוליאורטני אליפטי

 

 

 

 1.  

   

   

   

   

   

   

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square