Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

איטום בפוליאוריאה בבריכות מי שתייה של עיר הבה"דים

 

 

ביצוע איטום שתי בריכות מי שתייה מבטון בנפח 2000 קו"ב כל אחת במערכת פוליאוריאה אלסטומרית מאושרת למי שתייה. 

 

 

 

בשנת 2002 החל אגף התכנון של צה"ל להכין תוכנית רב שנתית, בשם פרויקט עיר הבה"דים, שמטרתה העברת שמונה בסיסי הדרכה (בה"דים) לאזור בסמוך לצומת הנגב שבנגב הצפוני. הפרויקט הוא חלק מתוכנית העתקת בסיסי צה"ל לנגב, שמטרותיה הן להחזיר שטחים יקרים במרכז המדינה למינהל מקרקעי ישראל, להקים בסיס שבו טכנולוגיות ותשתיות מתקדמות, ליצור שינוי ארגוני ביחידות השונות, אך בראש ובראשונה להביא לפיתוח הנגב באמצעות אלפי מקומות עבודה שתיצור התוכנית.  

אספקת המים לכל העיר המיועדת תסופק על ידי שתי בריכות מים, 1200 קו"ב כל אחת. המתכננים של צה"ל בחרו מכל מערכות האיטום הקיימות העומדות לרשותם לביצוע האיטום במערכת פוליאוריאה אלסטומרית מאושרת למי שתייה.

לטענת המתכננים הבחירה בפוליאוריאה על פני מערכות איטום אחרות היא על בסיס אמונה כי הקיים (אורך השירות של המערכת) של הפוליאוריאה יהיה הארוך ביותר מכל מערכות האיטום האלטרנטיביות למרות היותה היקרה שבהן.

 

מפרט הטכני לפנים הבריכה:

  1. ניקוי אבריזיבי לחספוס פני הבטון ולהסרת מי צמנט בחומר שחיקה מאושר.

  2. יישום שכבה מיישרת מקדימה.  

  3. התזת פוליאוריאה  מאושרת למי שתיה בעובי 1.5 מילימטר.

  4. אבטחת איכות: בוצעה בדיקת הדבקות לבטון אשר הביא לתוצאה של כושר הדבקות הגבוה מחוזק הבטון עצמו. הבדיקה נשלפה מהקיר עם גוש בטון. ראו תמונה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

powered by Ymedia agency