top of page

איטום ושיקום במערכת פוליאוריאה אלסטומרית בבריכת אגירה מי שתייה בתהליך התפלה.

המזמין: אומיס-מתקן ההתפלה בחדרה

היקף העבודה: כ- 550,000 ₪, 1800 קו"ב, כ 1000 מ"ר.

לוח זמנים: 8 ימי עבודה אשר לא כוללים את הסרת הציפוי הישן אשר לכל הדעות נחשב לוח זמנים צפוף במיוחד

תקציר: ביצוע איטום ושיקום פנימי של בריכת מים אשר נמצאת באמצע תהפליך התפלת המים. הפרויקט נעשה בלו"ז צפוף ובלתי מתפשר.

מערכת האיטום שנבחרה: פוליאוריאה אלסטומרית מסוג

SIKA LASTIC 841 המאושרת למי שתייה בעובי 2 מילימטר.

תיאור: במתקן ההתפלה בחדרה עומדים להם שני מכלים מבטון בנפח 1800 קו"ב כל אחד. עוד בשלב ההקמה של הפרויקט מכלים אלה צופו ונאטמו בחומר פוליאוריטני מיצרן מוכר. בשני המכלים מערכת האיטום לא הוכיחה את עצמה ומיכלים אלה נזלו כבר בשלבים המוקדמים של הפעלת המתקן. כבר לפני 4 שנים ע.נ.פ ביצעה את חידוש האיטום בפוליאוריאה במיכל המערבי. הבשיל הזמן בסוף 2014 ע.נ.פ נבחרה בשנית להוביל את מלאכת שיקום ואיטום המיכל המזרחי. מעבר לברור שתפקיד הציפוי הוא לאטום, במקרה זה תפקיד הציפוי מקבל משנה תוקף משום שהמים במכלים אלה נמצאים בשלב הביניים של תהליך ההתפלה ובשלב זה הם תוקפים את הבטון כך שהציפוי משמש לאיטום והגנה גם יחד. (זוכרים את משולש התכונות של הפוליאוריאה)

הפוליאוריאה נבחרה לאיטום הבריכה משום שע.נ.פ הוכיחה ללקוח במיכל המערבי שבוצע לפני למעלה מ-4 שנים כי ביישום נכון ומקצועי הפוליאוריאה הינה המוצר הטוב ביותר שכיום עולם הציפויים יודע להציע בתחום איטום והגנה על מבנים הידראוליים.

תקציר מפרט האיטום לפנים הבריכה:

  1. לבקשת המזמין בוצעו הזרקות מחוץ למיכל לעצירה ראשונית של הנזילות הרבות שהיו.

  2. הסרת ציפוי פוליאורטני קיים על ידי שטיפה בלחץ מים גבוה.

  3. שיקום בטונים בחומרים בלתי מתכווצים מהירי ייבוש שאינם דורשים אפשרה וכל זאת בגלל לוח הזמנים הצפוף במיוחד.

  4. יישום שכבת יישור לסגירת חרירים בבטון

  5. יישום ממברנת האיטום מסוג פוליאוריאה Sikalastic®-841 המאושרת למי שתייה מסוג בעובי 2 מילימטר.

למביני עניין: ההתזה התבצעה בשתי מכונות בו זמנית

בבדיקות שליפה שביצענו במספר מוקדים הגענו לתוצאות של 2.5 מגפ"ס כאשר הכשל היה בדבק שהדביק בין מכשיר השליפה (הדולי) לפוליאוריאה כלומר כושר ההדבקה הוא לא פחות מ-3 מגפ"ס כאשר רוב המפרטים בארץ דורשים 1.5 מגפ"ס. אשר מהווה לפחות פי 2 מהדרישה המקובל

Featured Posts

בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...

Recent Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page